Search:
I Am
Looking for
Reason
Country
Region
Marital status
Sign
Age
Height
Weight
With photo only


User's profile: Ozda.Betty
Nick: Ozda.Betty
Only registered users can write comments to profiles.
susannny 9/6/2012 5:50:58 PM
HELLO, Mé jméno je slečna samira viděl jsem váš profil a i. se stal zájem dozvědět se více o vás, chci vám poslat e-mail na mou e-mailovou adresu, takže mohu dát vám další obrázek abyste věděli, na koho jsem am.this je můj e-mailovou adresu (samiradiagn@yahoo.com) Věřím, že můžeme přejít od tady jsem čekání. (Vzpomeňte si na dálku nebo barva není záležitost, ale láska hodně věcech v životě) díky slečna Samira samiradiagn@yahoo.com _______________________________________ HELLO, My name is Miss samira i saw your profile and i became interested to know more about you,i want you to send an email to my email address so i can give you more picture for you to know whom i am.this is my email address(samiradiagn@yahoo.com) I believe we can move from here I am waiting. (Remember the distance or color does not matter but love matters a lot in life) Thanks Miss samira samiradiagn@yahoo.com
Answer

<< Back
just logged